Om Trekantsdrama

KORT OM

Trekantsdrama er en teaterforening for amatører, der gerne vil lave godt teater og samtidig have det sjovt sammen og hygge sig. I forhold til forestillinger vil vi stræbe efter både at lave teaterstykker og musicals indenfor forskellige genrer, og vi ønsker ligeledes at tilbyde vores medlemmer medvirken i stykker af forskellig sværhedsgrad.

Alle kan melde sig ind i foreningen og være med til at påvirke foreningens liv og tage beslutninger på foreningens vegne. For at være med i forestillinger behøves man ikke være medlem af foreningen, men vi anbefaler kraftigt at blive medlem alligevel, da det udover fx. stemmeret til generalforsamlingen, også giver visse fordele ift. rabat på billetter, kurser mv.

Foreningen blev dannet d. 11. januar 2018 på den stiftende generalforsamling i Bygningen.

FORENINGENS FORMÅL

Foreningens formål er folkeoplysende og almennyttigt, og foreningen arbejder for at                     

  • sikre mulighed for at borgere i Vejle Kommune kontinuerligt kan spille og se teater, der henvender sig til dem, samt udfordrer de medvirkende.

  • tilstræbe forskellighed i genrevalg.

  • udbyde projekter i forskellige sværhedsgrader.

  • sikre rummelighed, mangfoldighed og socialt engagement foreningens medlemmer imellem.

  • udbrede viden om teater i form af foredrag og workshops eller lignende.

  • sikre plads og mulighed for at udfolde og udvikle sig i foreningen.

Vores demokrati

Trekantsdrama er som de fleste andre foreninger i Danmark demokratisk opbygget.

Vores vedtægter er vores "grundlov" og danner grundlag for måden hvorpå vi er fælles om foreningens drift. Heri er beskrevet alt fra hvad vores værdier er til hvordan vi skal afholde vores generalforsamling. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningen og det er bl.a. her bestyrelsen vælges. For at kunne stemme til generalforsamlingen og stille op til bestyrelsen skal man være medlem af foreningen.

Trekantsdrama v. Peter Andersen
Grønnegade 7, 2.tv. | 7100 Vejle

E-mail: trekantsdrama@gmail.com

Tlf: 91450985

  • Grey Facebook Icon